SỬ DỤNG CHỨC NĂNG AP MAINTENANCE

TRONG CENTRAL AP MANAGEMENT

Vigor2925 |Vigor2860

AP Maintenance trong Central AP Management ( APM) giúp người quản trị có thể áp dụng cho hàng loạt VigorAP các chức năng sau:

 • Backup cấu hình một AP bất kỳ thành file.
 • Restore cấu hình đã có vào một hoặc nhiều AP cùng model.
 • Nâng cấp Firmware hàng loạt.
 • Reboot AP.
 • Reset Default cấu hình.

Trong đó, nổi bật nhất là tính năng backup và restore cấu hình. Nhờ  chức năng này, người quản trị có thể lưu giữ  toàn bộ những cấu của các AP (Bao gồm tính năng về WLAN và các cấu hình khác như  Access Control, Advance Setting, Bandwidth management…..) để restore lại khi cần

1. Hướng dẫn Backup cấu hình

Vào Central AP Management  >> AP Maintenance

 • Action Type        : Chọn Backup
 • Select Device
  • Existing Device    : Chọn VigorAP muốn backup cấu hình
  • Selected Device    : VigorAP được chọn
 • Nhấn OK

2. Hướng dẫn Restore cấu hình

Vào Central AP Management >> AP Maintenance

 • Action Type        : Chọn Restore
 • File/ Bath        : Chọn đường dẫn tới file cấu hình
 • Select Device
  • Existing Device    : Chọn VigorAP muốn backup cấu hình
  • Selected Device    : VigorAP được chọn
 • Nhấn OK

3. Nâng cấp Firmware

Vào Central AP Management >> AP Maintenance

 • Action Type        : Chọn Firmware Upgrade
 • File/ Bath        : Chọn đường dẫn tới file cấu hình
 • Select Device
  • Existing Device    : Chọn VigorAP muốn backup cấu hình
  • Selected Device    : VigorAP được chọn
 • Nhấn OK

4. Reboot từ xa

Chọn  Action Type    : Remote Reboot

5. Reset Default cấu hình.

Chọn Action Type    : Factory Reset

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641