Bước 1: Thêm VigorAP vào Vigor Connect

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/draytek-vigoracs/huong-dan-cau-hinh-vigor-access-point-bang-vigorconnect

Bước 2: Tạo Profile.

 • Chọn Network của bạn >> NETWORK MENU >> Configuration >> AP Profile >> Add New Profile

Bước 3: Add a Profile

 • Profile Name: Điền tên Profile.
 • AP Login Username: Tên đăng nhập vào các VigorAP.
 • AP Login Password: Mật khẩu đăng nhập vào các VigorAP.
 • Setting Mode: chọn Advanced
 • Sau đó nhấn Save để hoàn tất.

 • Sau khi hoàn tất tạo Profile có các tính năng.

          + Edit: Thiết lập cấu hình cho Profile.

          + Delete: Xóa Profile.

          + Duplicate: Nhân đôi Profile.

          + Copy to: Sao chép Profile đến một Network khác.

 

Bước 4: Cấu hình cho Profile.

Chọn AP Profile vừa tạo >> nhấn Edit

 • Vào SSID Settings >> 2.4Ghz SSID, chọn SSID cần cấu hình (ví dụ SSID1) >> nhấn Edit.

 • General Settings: Cấu hình tên Wi-Fi
  + SSID: Điền tên SSID bạn mong muốn.
  + Source Subnet: Chọn LAN sử dụng, mặc định LAN A.
  + LAN: điền số VLAN nếu muốn phát SSID theo VLAN đã định trước.

 • Security Settings:

         + Encryption: Chọn phương thức mã hóa.

         + Pass Phrase: Điền mật khẩu bạn mong muốn.

 • Sau khi hoàn tất, nhấn “Save” để lưu cấu hình.

 • Access Control:

         + Mode: Chọn Activate MAC Address filter (Cho phép MAC trong danh sách được phép truy cập) hoặc Blocked MAC Address filter (Chặn MAC trong danh sách) tùy theo nhu cầu

         + Nhấn Add a MAC Address: điền MAC cần thêm vào danh sách. Thực hiện thêm tất cả các MAC Address mong muốn

 

 • Nhấn Save lưu lại thông tin vừa cấu hình

Thực hiện tương tự cho các SSID khác của tần số 2.4G, và 5G

Lưu ý:

   + Mỗi băng tần cho phép tạo tối đa 4 SSID, để kích hoạt SSID ta bật tính năng Active cho SSID đó.

   + Cấu hình tương tự cho những SSID và băng tần khác.

Bước 5: Đổ cấu hình Profile cho những thiết bị VigorAP.

 • Device Provisioning >> Root Network >> AP Profile
 • Chọn VigorAP cụ thể >> chọn AP Profile nếu bạn muốn cấu hình cho từng VigorAP cụ thể.
 • Sau đó nhấn “Save”.

 • Sau khi Status báo Success việc đổ cấu hình đã hoàn tất.
 • Để đổ cấu hình cho toàn bộ thiết bị VigorAP.

        + Ở AP Profile của Root Network ta chọn Profile cần đổ cấu hình.

        + Ở AP Profile của từng thiết bị, ta chọn chế độ As Parent.

 • Sau đó nhấn “Save” để hoàn tất cấu hình.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641

     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat

     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial