Vào System Maintenance >> CLI session Manager

Chọn Session cần xóa >> nhấn biểu tượng “Thùng rác” để xóa