VigorSwitch xem LACP group như một Interface thực tế, vì vậy:

 • Nếu hệ thống không chia VLAN thì chỉ cần cấu hình LACP giữa các switch Switch
 • Nếu trong trường hợp hệ thống có nhiều VLAN, thì cần phải cấu hình cấu hình các VLAN mong muốn cho các Port thành viên và LACP Group LAG1/LAG2, … trước sau đó mới cấu hình LACP nối nhiều port giữa các switch.

Tham khảo hướng dẫn cấu hình chia VLAN trên VigorSwitch:

https://www.anphat.vn/tuong-lua-quan-ly-nguoi-dung-firewall-vlan-tag/ket-hop-vlan-tren-vigor2926-voi-vigorswitch-g2280-va-vigorswitch-g1280

Cấu hình LACP trên VigorSwitch

1. Trên Switch 1

2. Tạo Nhóm và quy định port trực thuộc nhóm

2.1 Cấu hình tốc độ Port khi cấu hình LACP trên port SFP. (Nếu cấu dùng port RJ45 thì bỏ qua)

 • Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LACP Port Settings, Chọn LAG1 >> Edit 
  • Speed: Cố định tốc độ port sử dụng. (Ví dụ 10G )
  • nhấn OK

​​2.2 Cấu hình chọn Port tham gia LACP

 • Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LACP Management, Chọn LAG1 >> Edit

 

 • Name: Đặt tên Group
 • Type: LACP
 • Port: Các port trực thuộc nhóm (ví dụ port GE1, GE2)
 • Nhấn OK

 

3. Kích hoạt Group

 • Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LAG Port Setting

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial