VigorSwitch xem LACP group như một Interface thực tế, vì vậy:

  • Nếu hệ thống không chia VLAN thì chỉ cần cấu hình LACP giữa các switch Switch
  • Nếu trong trường hợp hệ thống có nhiều VLAN, thì cần phải cấu hình cấu hình các VLAN mong muốn cho các Port thành viên và LACP Group LAG1/LAG2, … trước sau đó mới cấu hình LACP nối nhiều port giữa các switch.

Tham khảo hướng dẫn cấu hình chia VLAN trên VigorSwitch:

https://www.anphat.vn/tuong-lua-quan-ly-nguoi-dung-firewall-vlan-tag/ket-hop-vlan-tren-vigor2926-voi-vigorswitch-g2280-va-vigorswitch-g1280

Cấu hình LACP trên VigorSwitch

1. Trên Switch 1

2. Tạo Nhóm và quy định port trực thuộc nhóm

  • Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LACP Management, Chọn LAG1 >> Edit

 

  • Name: Đặt tên Group
  • Type: LACP
  • Port: Các port trực thuộc nhóm (ví dụ port GE1, GE2)
  • Nhấn OK

 

2. Kích hoạt Group

  • Vào Switch LAN >> Link Aggregation>> LAG Port Setting

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial