G1280|P1280|G2280|P2280|P2280x|P2500

Sơ đồ:

 

Trường hợp:

  1. Trong trường hợp SW2 và SW3 chưa kết nối với nhau, PC có thể kết nối Internet, hệ thống hoạt động bình thường,
  2. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo hệ thông luôn duy trì hoạt động khi có một kết nối bị mất, SW2 và SW3 được kết nối với nhau tạo thành một vòng Ring

Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng tính cấu hình Ring với giao thức RSTP trên VigorSwitch.

Thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào từng VigorSwitch.

Vào Switch VLAN >> STP, tại tab Properties chọn “RSTP” >> nhấn “Apply

Bước 2: Các VigorSwitch sẽ tự động chọn Switch dựa vào các thông số mặc định. Lúc này hệ thống đã hoạt động bình thường.

Bước 3:  Kiểm tra trạng thái RSTP

Vào Switch VLAN>> STP, tại tab Port Settings

SW1:

SW2:

SW3:

Như vậy ta thấy hiện tại các Switch đã tự động chọn SW2 là Root Bridge (Dựa vào MAC Address thiết bị)

Bước 4: Kiểm tra trạng thái từng Port

Vào Switch VLAN>> STP, tại tab Port Advance Settings

SW1:

SW2:

SW3:

Như vậy hiện tại Sơ đồ hoạt động của vòng lặp hiện tại như sau:

Bước 5: Tuy nhiên, bạn vẫn có điều chỉnh lại thông số Priority để hệ thống hoạt động như mong muốn (Priority càng nhỏ, độ ưu tiên càng cao).

 

Để cấu hình SW1 là Root Bridge, ta cần chỉnh lại Priority của SW1.

Vào Switch VLAN>> STP, tại tab Port Settings, “Priority “ chọn số nhỏ hơn (ví dụ 4096) >> nhấn “Apply”

Bước 6: Kiểm tra lại trạng thái RSTP và port trên 3 Switch

     SW1: Root Bridge

     SW2: 

 

SW3:

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial