Lưu ý: Mặc định, thiết bị ở mode DHCP( tự động từ IP từ router cấp), vì vậy nếu nối vào hệ thống, thiết bị sẽ nhận một IP khác, không còn giữ IP mặc định. >> Để đổi lại IP cho Swith cần thực hiện

  1. Đăng nhập vào thiết bị
  2. Vào Switch LAN >> General Setup>> IP Addresss
  • Mode: Chọn mode Static (Tắt chế độ tự nhận IP của switch)
  • IP Address: Điền IP cần đổi
  • Subnet Mask / Gateway: Điền Subnet mask/ gateway
  • DNS server 1/ DNS server 2: Điền DNS muốn đặt cho thiết bị
  • Nhấn “OK”

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641