(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

Vào System Maintenance >> Access Management, tại Tab Account & Password

Tại Account “admin” mặc định, nhấn biểu tượng “Edit” bên phải

  • Password/ Confirm Password: Điền password mới
  • Nhấn “OK”