(Áp dụng VigorSwitch G1282 |P1282 |Q2220x)

Vào Monitoring>> CLI session

Chọn Session cần xóa >> nhấn biểu tượng “Thùng rác” để xóa