A. Chuẩn bị 

Khi bạn đăng kí CLOUD DRAYTEK bạn sẽ được cung cấp 2 thông tin 

1. Thông tin đăng nhập Cloud DrayTek quản lí, giám sát thiết bị gồm

- Link đăng nhập: https://cloud.draytek.vn 

- Username / Password đăng nhập

2. Thông tin cấu hình TR-069 trên Vigor router

 • Domain: cloud.draytek.vn
 • Username TR069 /Password TR069 (trong phần 2 khi bạn đăng ký)
 • Số lượng thiết bị có thể kết nối đến Cloud DrayTek

Nếu bạn có nhiều thiết bị đăng kí đến Cloud Draytek thì tất cả các thiết bị đều dùng chung thông tin kết nối TR-069 này

Link đăng kí cloud DrayTek dành cho các bạn chưa có account : http://dkacs2.anphat.vn 

Sau đây là phần kết nối TR-069 trên router DrayTek dòng DrayOS 

B. Cấu hình 

1. Đặt IP / DNS server cho Switch

Vào System Maintenance >> Access Management, tại Tab LAN Access

 • IP Mode: Chọn mode Static (Tắt chế độ tự nhận IP của switch)
 • IP Address: Điền IP cần đổi (ví dụ 192.168.1.10)
 • Subnet Mask / Gateway: Điền Subnet mask/ gateway tương ứng của hệ thống
 • DNS server 1/ DNS server 2: Điền DNS muốn đặt cho thiết bị (ví dụ 8.8.8.8/ 1.1.1.1)
 • Nhấn “OK

2. Cấu hình Thời gian

Vào System Maintenance >> General, tại tab Time

 • Auto Detect Time Zone
 • Time Zone: chọn múi giờ VN GMT +07:00
 • Nhấn OK

 

 

 

3. Cấu hình TR-069

Vào System Maintenance >> Access Management. Tại Tab TR-069

 • Enable: Chọn ON
 • Nhấn show Advanced mode
 

 

Tại ACS Server:

 • Protocol: chọn HTTPS
 • Port: điền port Cloud sử dụng (443)
 • ACS IP/ Protocol: điền tên miền cloud.draytek.vn
 • username/ password: điền Username/ password kết nối Cloud (xem trong mail đăng kí, phần 2)

 

Tại Periodic Inform

 • Chọn Enable
 • Interval Time: điền thời gian router gửi trạng thái đến Cloud (mặc định 900s)

Tại STUN Settings

 • Enable: chọn ON
 • Server Address: điền tên miền cloud (cloud.draytek.vn)

Nhấn OK

 

 

4. Kiểm tra trạng thái kết nối

Vào System Maintenance >> Access Management. Tại Tab TR-069

Trạng Thái Inform hiển thị xanh như hình là đã kết nối thành công