Nhằm tăng băng thông truyền tải giữa các máy tính trong hệ thống mạng nội bộ, bạn có thể sử dụng tính năng Link Aggregation (LACP) giúp kết nối nhiều dây giữa các switch. Tính năng này giúp gộp băng thông 2 hoặc nhiều port giữa các switch, APTEK Switch SG2164P và SG2244P, hổ trợ tối đa 8 group, mỗi group tối đa 8 port.

A. Trên Switch A

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Cấu hình LACP

Vào Port >> Link Aggregation >> Group

 • Load balance Algorithm: chọn IP-MAC Address
 • Nhấn Apply

 • Tại bảng  Link Aggregation Table,chọn Group LAG1, nhấn Edit

 • Name: Group1
 • Type: chọn chế độ LACP
 • Tại Avaiable port, chọn port tham gia Group
 • Nhấn biểu tượng mũi tên chuyển port đã chọn qua port Selected Port
 • Thực hiện tương tự các port cần thêm vào group (tối đa 8 port)
 • Nhấn Apply

 • Sau khi cấu hình xong, ta có bảng Link Aggregation Table như sau:

3. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

 • Nhấn nút “Save

 • Nhấn “OK” để lưu cấu hình

B. Trên Switch B

Thực hiện tương tự Switch A