Hướng dẫn trên máy tínhhttps://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh-cloud-free/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-chia-se-network-wi-fi-cho-he-thong-mang

Hướng dẫn trên điện thoại thực hiện như sau: 

Cấu hình chia sẻ network cho người khác quản lý, thực hiện như sau

 • Mở ứng dụng Wi-Tek Cloud
 • Đăng nhập tài khoản của bạn 
 • Chọn Network vừa tạo

 • Nhấn vào biểu tượng góc dưới phải màn hình

 • Chọn “Shared Project

 • Account: điền Email người nhận chia sẻ
 • Permission: chọn quyền chia sẻ
  • Edit and View: quyền thay đổi
  • View only: quyền đọc, chỉ xem và không thay đổi
 • Expiry datechọn thời gian chia sẻ, có 2 tùy chọn
  • Always on: luôn luôn chia sẻ
  • Custom: Chọn ngày hết hạn chia sẻ
 • Nhấn “share

 • Nhấn “Confirm” xác nhận