Hướng dẫn trên điện thoại:https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-app-dien-thoai/app-wi-tek-cloud-huong-dan-them-/-xoa/-chinh-sua/-chia-se-network-ten-app-wi-tek-cloud 

Hướng dẫn trên máy tính thực hiện như sau: 

Chia sẻ Network cho tài khoản khác, thực hiện như sau

A. Đối với người muốn chia sẻ network cho người khác quản lý

1. Truy cập Wi-Tek Cloud theo đường dẫn https://cloud2.wireless-tek.com/#/login

2. Đăng nhập bằng tài khoản truy bạn 

 • Nhấn vào biểu tượng Group (như hình)

 • Tại Network cần xóa, nhấn “SHARE”

 • Account: điền email người ngườn nhận chia sẻ
 • Permission: chọn quyền chia sẻ
  • Write: quyền thay đổi
  • Read: quyền đọc, chỉ xem và không thay đổi
 • Due date: chọn thời gian chia sẻ, có 2 tùy chọn
  •  Always on: luôn luôn chia sẻ
  • User -Defined: Chọn thời gian hết hạn chia sẻ
 • Nhấn “SAVE

 • Nhấn “OK” xác nhận

Lưu ý: Trên Tài khoản được chia sẻ cần phải chấp nhận thì mới có thể xem hoặc cấu hình được

A. Đối với người nhận chia sẻ 

 • Đăng nhập vào Wi-Tek Cloud
 • Nhấn biểu tượng thông báo (góc trên bên phải) tại giao diện chính

 • Nhấn ACCEPT

 • Nhấn SAVE

 • Nhấn OK xác nhận lại