1. Đăng nhập Wi-Tek Cloud
  2. Vào MONITORING >> AP, chọn Network của bạn

  1. Chọn AP cần truy cập >> nhấn EWEB

  1. Nhấn confirm để xác nhận

  1. Chờ vài phút kết nối

  1. Xuất hiện link liên kết >> nhấn vào Link để mở giao diện thiết bị

  1. Đăng nhập thiết bị bằng mật khẩu chung của toàn network