1. Đăng nhập Wi-Tek Cloud
 2. Vào MONITORING >> AP, chọn Network của bạn

 1. Chọn AP cần truy cập >> nhấn EWEB

 1. Nhấn confirm để xác nhận

 1. Chờ vài phút kết nối

 1. Xuất hiện link liên kết >> nhấn vào Link để mở giao diện thiết bị

 1. Đăng nhập thiết bị bằng mật khẩu chung của toàn network

 • Lưu ý: khi thiết bị đã được đăng kí vào Wi-Tek Cloud, thì mật khẩu admin đăng nhập đã chuyển thành mật khẩu chung của Network mà thiết bị đã đăng kí
 • Để kiểm tra mật khẩu hiện tại của Network
  • Nhấn biểu tượng Group ở góc trên bên phải
  • Tại Network cần xem, nhấn Edit

 • WEB Admin Password chính là mật khẩu đăng nhập chung của toàn bộ network