Bước 1. Nối trực tiếp port LAN trên máy tính vào port LAN trên Switch SG2082P - SG1164P -SG2244P V2

Bước 2. Đặt IP tĩnh cho card mạng LAN của máy tính.

  • Lưu ý: bạn đặt 1 IP bất kỳ thuộc lớp mạng 192.168.1.0/24 nhưng phải khác IP 192.168.1.1/24 (IP mặc định của switch SG2082P - SG1164P -SG2244P V2).

Bước 3. Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1/, với username và password mặc định là admin/admin.

Bước 4: Đổi IP thiết bị

Vào System >> IP Address Setting

  • IP Address : Điền IP tĩnh muốn đặt cho thiết bị
  • Subnet Mask: Điền Subnet Mask lớp mạng hệ thống
  • Default Gateway: Điền IP Gateway lớp mạng (IP Router chính kết nối internet)
  • Nhấn Apply

 Bước 5: Đăng nhập vào thiết bị bằng IP vừa đổi

Bước 6: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Nhấn vào biểu tượng “Save” bên góc trên bên phải để lưu cấu hình