A. Backup cấu hình

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Nhấn vào biểu tượng “Save” bên góc trên bên phải để lưu cấu hình

          

3. Backup cấu hình

Vào Maintenance >> configuration >> Imporrt/ ExportChọn Export Configuration

  • Nhấn Backup

 

 

B. Restore cấu hình

Vào Maintenance >> configuration >> Imporrt/ Export

  • Nhấn Choose File>> chọn file cấu hình cần restore
  • Nhấn Upload

 

Nhận được thông báo yêu cầu xác nhận muốn restore cấu hình, nhấn “OK” để xác nhận.