1. Đăng nhập vào thiết bị

2. cấu hình port Isolation

SG2082P / SG2164P / SG2244P v2 hổ trợ tối đa 4 group, các port cùng làm “Member” của 1 group sẽ có thể truy cập lẫn nhau.

 • Mặc định tất cả các port đều là “Member” của group 1, và có thể truy cập lẫn nhau.
 • Mỗi port có thể là “Member” của nhiều group.
 • Port Trunk/ port nối Router chính/ Switch chính nên là “Member” của tất cả các group.

Giả sử có mô hình như sau:

cần cấu hình port 1,2 có thể kết nối internet và truy cập lẫn nhau, đồng thời không thể truy cập các port khác ta thực hiện như sau:

Vào Security >> Port Isolation

Bước 1: Cấu hình tách port 1 và 2 ra khỏi group mặc định

 • Group Index: chọn Index 1
  • Port 1/ 2 chọn “Not Member
  • Nhấn Apply

Bước 2: cấu hình Group mới cho port 1,2.

 • Group Index : chọn Index 2
  • Port 1,2,8 chọn “Member” (thêm port 8 để port 1,2 có thể kết nối internet)
  • Nhấn Apply

 Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Nhấn vào biểu tượng “Save” bên góc trên bên phải để lưu cấu hình