Mặc định tốc độ port được thiết lập ở mode Auto. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần cố định tốc độ port cố định như mong muốn, ta có thể thực hiện như sau:

 

Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Đổi Password quản lí thiết bị

Vào Port >> Port Settings,

  • chọn các port cần thay đổi, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ chọn port1)
  • Nhấn Edit

  • State chọn Enable
  • Speed chọn tốc độ muốn hiệu chỉnh (ví dụ 100M)
  • Duplex chọn Full
  • Nhấn Apply

 

 

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Nhấn vào biểu tượng “Save” bên góc trên bên phải để lưu cấu hình