Nhằm tăng băng thông truyền tải giữa các máy tính trong hệ thống mạng nội bộ, bạn có thể sử dụng tính năng Link Aggregation (LACP) giúp kết nối nhiều dây giữa các switch. Tính năng này giúp gộp băng thông 2 hoặc nhiều port giữa các switch,

A. Trên Switch A

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Cấu hình LACP

Vào Port >> LINK  Aggregation >> Configuration

Giả sử muốn cấu hình nhóm 2 port 1/2 giữa 2 Switch với nhau, thực hiện:

  • Tại port 1/ 2
  • Chọn Mode LACP
  • Chọn group (ví dụ Group 1)
  • Nhấn Apply

 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Nhấn nút  biểu tượng “Save” ở góc trên bên phải màn hình

B. Trên Switch B

  • Thực hiện tương tự switch A

C. Đấu nối

  • Kết nối thiết bị như sơ đồ

D. kiểm tra trạng thái

Vào Port >> Link Aggregation >> Aggregator View, kiểm tra group 1 thấy “a” port 1/2 đã sẵn sàng.