Công ty bạn có một công trình mới ,bạn đang đau đầu nơi đó không thể kéo được internet. Bạn cần quan sát từ xa camera từ với mục đích chống trộm vật liệu, quan sát tiến độ công việc từ xa, cầ chia sẻ mạng dữ liệu, in ấn ở công ty. Bạn đang đau đầu nhưng vẫn chưa tìm được phương án. Giải pháp kết hợp VPN giữa APTEK AR1200 và DrayTeK sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Tham khảo thêm giải pháp: https://www.anphat.vn/giai-phap-cua-chung-toi/giai-phap-ung-dung-vpn-de-trien-camera-voi-ket-noi-3g

Sau đây là bài viết hướng dẫn kết nối VPN giữa AR1200 và DrayTek.      

Ta có mô hình như sau:

A. Trên Router DrayTek - Site Văn Phòng (Dial- In)

Chuẩn bị:

Trong trường hợp trụ sở chính không có IP tĩnh (thuê từ nhà cung cấp dịch vụ), có thể đăng kí dịch vụ tên miền động DrayDDNS của DrayTek.

https://www.anphat.vn/quan-ly-thiet-bi-system-maintenance/huong-dan-kich-hoat-va-su-dung-drayddns

1. Kích hoạt dịch vụ VPN PPTP trên DrayTek DrayOS

Vào VPN and Remote Access>> Remote Access Control

 •  Check “Enable PPTP VPN Service”
 •  Nhấn OK

 • Nhấn OK để reboot lại thiết bị

2.  Cấu hình VPN trên router DrayTek - Site Văn Phòng (Dial- in)

Vào VPN and Remote Access>> LAN to LAN, nhấn index tạo profile VPN

 • Tại Commont Settings
  • Check Enable this Profile
  • Profile Name: Đặt tên Profile
  • Call Direction: Chọn Dial- IN
 • Tại Dial- In Settings
  • Allow Type VPN: Chọn PPTP
  • Username: Điền Username cho phép VPN site to Site
  • Password: Điền Password xác thục VPN Site to Site
 • Tại TCP/IP Network Settings
  • Remote Network: Điền lớp mạng đầu xa (192.168.222.1/24)
  • Local Network: Điền lớp mạng nội bộ (192.168.111.1/24)
 • Nhấn OK

B.  Trên APTEK AR1200- Site chi nhánh/ kho

1. cấu hình AR1200 kết nối internet: tham khảo hướng dẫn : https://www.anphat.vn/ar1200/ar1200-cau-hinh-nhanh-internet-voi-quick-setup  

2. Đổi lớp mạng trên AR1200

Đổi lớp mạng LAN AR1200 thành lớp mạng mong muốn, ví dụ (192.168.222.1/24)

Vào Advanced Settings >> Network >> LAN

 •  IP Address: điền IP lớp mạng cần đổi (ví dụ 192.168.222.1)
 •  Subnet Mask: chọn subnet Mask /24 = 255.255.255.0
 •  Nhấn Save & Apply

 • Thiết bị tiến hành reboot và áp dụng cấu hình
 • Đăng nhặp thiết bị với IP vừa đổi

3.  cấu hình VPN Trên AR1200 - Site chi nhánh/ kho (Dial- out)

Vào General Settings >> VPN

 • Chọn Enable
 • Protocol: chọn PPTP Client
 • Default Rule: chọn Allow all device
 • Site to site: chọn Enable
 • VPN Policy: chọn Remote Subnet
 • Remote subnet: nhấn Edit Item

 • Rule: chọn Allow All except listed
 • Nhấn Add
 • IP addess: điền IP DrayTek đầu xa (ví dụ 192.168.111.1)
 • Subnet mask: chọn subnet mask có sẵn hoặc custom để điền subnet mask lớp mạng DrayTek đầu xa (ví dụ /24 là 255.255.255.0)
 • Description: điền ghi chú lớp mạng
 • Nhấn Save

 • Server Address: điền IP WAN hoặc tên miền Server.
 • Username/ Password: điền Username/ Password VPN đã khai báo trên DrayTek
 • Encryption: chọn Enable
 • Nhấn Save & Apply

C. Kiểm tra kết nối VPN

1. Trên Router DrayTek

Vào VPN and Remote Access >> Connection Management, đã thấy có kết nối.

2. Trên AR1200

Vào General Settings >>VPN, mục Status đã báo connected

3. Ping IP router server đầu xa

Máy tính kết nối AR1200, thực hiện ping IP router đầu xa: