1. Cấu hình AR1200 phát Wi-Fi

Tham khảo hướng dẫn: AR1200 - Cấu hình Phát Wi-Fi khác lớp mạng

2. Đăng nhập AR1200

- Đăng nhập với http://config.aptek.vn/

3. Tại System Status >> Mesh, nhấn More Details

4. Nhấn “Add” để thêm thiết bị

 • Đặt thiết bị AR1200  node cần kết nối gần Mesh Root
 • Cấp nguồn cho A1200 node, chờ thiết bị khởi động
 • Nhấn nút WPS trên AR1200 node
 • Nhấn Next

 • Chời vài phút để 2 thiết bị bắt sóng

 • Nếu không tìm được thiết bị>> thực hiện reset default bằng cách nhấn nút reset cứng trên thiết bị, sau đó chờ khởi động thành công và thực hiện lại.
 • Khi nhận được thông báo kết nối thành công “Success”, >> nhấn Next

 • Di chuyển AR1200 node đến vị trí cần mở rộng sóng. >> nhấn Next

 • Nhấn Done

 • Tại Status, đã thấy thiết  được thông tin thiết bị vừa thêm vào

5. Mesh cho điều khiển một vài thông tin

Chọn thiết bị >> Vào Operation

a. Đổi tên thiết bị

 • Chọn Device name
 • Đặt tên Device Name >> Nhấn Save & Apply

                     

b. Nâng cấp firmware thiết bị

 • Chọn Firmware
 • Nhấn “Browse”>> chọn Firmware cần nâng cấp >> nhấn Upgrade

 1. Reboot thiết bị
 • Chọn Reboot >> nhấn OK
 1. Reset Default thiết bị
 • Chọn Reset >> nhấn OK

6. Mesh cho phép xem thông tin các client/ thiết bị kết nối

Chọn thiết bị >> Vào Connection Devices

7. Vào lại mục System Status >> Mesh, kiểm tra số lượng thiết bị đang kết nối mesh ( ví dụ 2)