Hướng dẫn cấu hình chức năng Repeater trên VigorAP

Universal Repeater là một trong những tính năng được người sử dụng quan tâm nhiều nhất khi sử dụng VigorAP800, Chức năng này giúp VigorAP800 có thể thu sóng của một thiết bị đang phát khác và phát lại với một SSID mà ta mong muốn..

Giải sử: Ta có thiết bị kết nối internet với các thông số như sau

 • LAN IP: 192.168.1.1/24
 • Enable DHCP server
 • Nguồn phát Wireless có:    
  • SSID: AnPhat
  • Chanel 1
  • Security mode: Mix( WPA +WPA2)/PSK

Để cấu hình chức năng Universal Repeater trên VigorAP800, ta đăng nhập vào VigorAP800 với user/pass admin/admin, và thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chuyển VigorAP800 sang chế độ Universal Repeater

 • Vào Operation Mode, chọn mode Universal Repeater, nhấn OK

Bước 2: Đặt đại chỉ IP cho VigorAP800

 • Vào  LAN General Setup, tại  LAN A
 • Bỏ check Enable Client
 • IP Address: điền IP muốn cấu hình cho AP800 (Ví dụ 192.168.1.254)
 • Default Gateway: điền IP thiết bị cấp IP
 • Nhấn OK

Bước 3: Cấu hình chức năng Repeater trên VigorAP800

 • Đăng nhập lại vào VigorAP800 với IP vừa mới đổi 192.168.1.254
 • Vào Wireless LAN AP Discovery, nhấn Scan
 • Chọn sóng WIFI cần thu, nhấn Select

 • Sẽ xuất hiện hộp thoại Universal Repeater, các thông tin như SSID, MAC Address, Chanel đã được tự động cập nhật, ta chỉ cần chỉnh lại thông số:
 • Security Mode: Chọn chế độ mã hóa
 • Pass Phrase: Điền Password sóng WIFI cần thu
 • Nhấn OK

Bước 4: Cấu hình sóng WIFI muốn phát lại

 • Đăng nhập vào VigorAP800 với IP vừa mới đổi
 • Vào Wireless LAN General Setup,
 • Check  Enable Wireless LAN
 • Bỏ check Enable 2 Subnet( simulate Aps)
 • Tại index 1, mục SSID, điền tên sóng wifi muốn phát lại( ví dụ REPEATER)
 • Click OK

Bước 5: Cấu hình mật khẩu cho sóng Wireless mới

 • Vào Wireless LAN Security, tại SSID1
 • Mode: chọn chế độ mã hóa Mix(WPA +WPA2)/PSK
 • Pass Phrase: Điền password mong muốn cho SSID1, ít nhất 8 kí tự( ví dụ: 12345678)
 • Click OK

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641