Hướng dẫn cấu hình WDS giữa VigorFly và VigorAP

Tình huống:

- CTY đang sử dụng VigorFly làm modem chính + phát Wifi

- Yêu cầu mở rộng vùng phủ sóng lên các tầng trên hoặc các phòng ban khác nhưng lại không thể kéo dây mạng

>>> Sử dụng VigorAP800 với chức năng WDS sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này

Ta có VigorFly như sau:

Ta cấu hình VigorAP800 như sau:

Thông số cấu hình WDS trên Vigorfly và AP800:

 • WDS mode: Repeater mode
 • Phy mode: HTMIX
 • Security: AES
 • Key: 87654321
 • Địa chỉ MAC: Wireless của Vigorfly và LAN-A của VigorAP800 (Vào System Maintenance >>> System status)

 • Cấu hình WDS trên Vigor Fly

(Tham khảo các cấu hình cơ bản của VigorFly tại đây: https://www.anphat.vn/k-vigorfly-series-vigor2130/cau-hinh-nhanh-vigorfly-series)

 • Vào  Wireless LAN >>> WDS
 • WDS mode: chọn Repeater Mode
 • Phy Mode: chọn HTMIX
 • Security: chọn AES
 • Key: điền key để 2 thiết bị kết nối với nhau (có thể giống hoặc khác với password wifi, ví dụ key là 87654321)
 • Peer MAC Address: Điền MAC Add của thiết bị cần WDS (ở đây điền MAC LAN A của VigorAP800)
 • Nhấn OK

 • Cấu hình WDS trên AP800:

(Tham khảo cấu hình cơ bảnhttps://www.anphat.vn/c-vigorap-web-portal-wireless-controller-apm/cau-hinh-nhanh-lam-access-point-phat-wifi)

- Đặt IP cho card mạng máy tính là 192.168.1.100 (Có thể dễ dàng tìm kiếm hướng dẫn trên google)

- Nối dây mạng từ máy tính đến port LAN A (A1,2,3,4) trên VigorAP800

- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ của VigorAP800 (mặc định là http://192.168.1.2). User/pass: admin/admin

Bước 1: Cấu hình chế độ  WDS cho VigoraP800

- Vào Opperaiton Mode, tại 2.4G Wireless, Chọn AP Bridge  WDS

Bước 2: Cấu hình IP cho VigorAP800

  • Vào LAN >>> General Setup
  • Bỏ chọn enable DHCP client
  • IP Address / Subnet Mask : Điền một IP thuộc lớp mạng của VigorFly (ví dụ 192.168.1.250 - 255.255.255.0)
  • Default Gateway: Điền IP VigorFly (192.168.1.1)
 • Disable DHCP Server
 • Nhấn OK

Bước 3: Cấu hình WDS

 • Vào  Wireless LAN (2.4GHz) >>> General Setup (kéo xuống phía dưới)
 • Phy Mode: chọn HTMIX
 • Security: chọn AES
 • Key: điền key để 2 thiết bị kết nối với nhau (có thể giống hoặc khác với password wifi, ví dụ key là 87654321)
 • Peer MAC Address: Điền MAC Add của thiết bị cần WDS (ở đây điền MAC LAN A của VigorAP800)
 • Nhấn OK

Bước 4: cấu hình SSID cho sóng wireless phát lại

Bước 5: Cấu hình password SSID cho sóng wireless phát lại

 • Vào Wireless LAN >>> Security, chọn tab SSID 1
 • Mode: chọn Mix( WPA+  WPA2 )/PSK
 • WPA Algorithms: chọn TKIP/ AES
 • Pass Phrase: điền pass Wireless (có thể giống như pass Vigor Fly)
 • Nhấn OK

Bước 6: Kiểm tra trạng thái kết nối

Vào  Online Status

Hoặc kiểm tra ping

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515