Lập lịch phát sóng WiFi cho VigorAP

Bước 1: Cấu hình IP / Subnet mask / Gateway / DNS để VigorAP có thể cập nhật thời gian từ internet

- Vào LAN >> General Setup và nhập các thông số tương tự hình dưới

(Nếu bạn đã chọn “Enable DHCP Client” thì VigorAP đã tự nhận các thông số từ modem chính, có thể bỏ qua bước 1 này)

Bước 2: Đồng bộ mốc thời gian với NTP server

Vào System Maintenance >> Time and Date

 • Chọn Use NTP Client
 • Time Zone        :Chọn múi giờ Việt Nam (GMT+ 07:00)
 • NTP Server        :Điền NTP server hoặc nhấn nút “ Use Default” để sử dụng NTP server mặc định của DrayTek
 • Nhấn OK

Bước 3: Lập Lịch phát sóng Wifi

Lưu ý quan trọng:

- Cần thống nhất một chế độ WIFI UP (mở) hoặc WIFI DOWN (tắt) cho tất cả các Lịch. Không được tạo cùng lúc WIFI UP và WIFI DONW

- Ngoài khoảng thời gian WIFI UP tức là WIFI DOWN (và ngược lại)

Ví dụ bên dưới chúng ta sẽ phát Wifi từ 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30

Có 2 cách (

1/ Sử dụng WIFI DOWN. Tạo 2 Lịch: 00:00 ~ 08:00 / 12:00 ~ 13:30 / 17:30 ~ 24:00 (Start time / End Time)

Hoặc

2/ Sử dụng  WIFI UP. Tạo 2 Lịch: 08:00 ~ 12:00 / 13:30 ~ 17:30 (Start time / End Time)

Vào Applications >> Schedule

 • Check Enable Schedule (Để kích hoạt tính năng này)
 • Nhấn OK

Để tạo một lịch mới nhấn Add

 • Check Enable
 • Start Date    :Chọn ngày bắt đầu có tác dụng (Cứ chọn năm 2000)
 • Start Time/ End Time    :Chọn thời gian phát wifi
 • Action
 • WIFI UP    :Phát wifi trong thời gian này
 • WIFI DOWN    :Tắt wifi  trong thời gian này
 • WiFi(2.4GHz)/ WiFi(5GHz)    :Chọn SSID muốn phát hoặc chọn Radio cho tất các các SSID
 • Acts    :Chọn Routine
 • Weekday     :Chọn các ngày trong tuần tùy thích
 • Nhấn OK

(Nếu có nhiều Khoản thời gian phát wifi hoặc tắt Wifi thì tạo nhiều Lịch)

TroubleShoot

 1. Sau khi tạo nhiều schedule, thay đổi giữa WIFI ON và WIFI DOWN, cần phải reboot để thiết bị hoạt động ổn định
 1. VigorAP không thể cập nhật đúng thời gian với NTP server nếu không có đầy đủ IP/Subnet Mask/ Default gateway, dẫn đến không thể thực hiện tắt/ mở Wireless theo thời gian quy định == > Kiểm tra lại Bước 1

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641