Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc router nhà mạng Bridge mode

 

 

A122e | A196GU | N303HU
1. Đăng nhập thiết bị

- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Network

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình DDNS
3. Cấu hình DDNS
Vào mục cấu hình DDNS
- DDNS Service Provider: Chọn nhà cung cấp dịch vụ tên miền (ví dụ No-IP)
- Username/ password: Điền account đăng kí tên miền
- Domain Name: Điền tên miền đã đăng kí
- Nhấn Save /Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình DDNS
4. Kiểm tra trạng thái cập nhật tên miền
Vào lại mục cấu hình DDNS, kiểm tra mục Status

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình DDNS

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515