A122e  | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị

- Thiết bị đăt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối dây mạng vào từ router chính Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Nối card LAN máy tính vào port LAN (màu vàng) trên APTEK
2. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định admin /admin.
3. Chọn Auto detect WAN để thiết bị tự động phát hiện mode WAN tốt nhất và chờ kết quả

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

4. Sau khi thiết bị đã detect được WAN – Mode DHCP
Nhấn Re-Connect đế kết nối

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
5. Vậy là thiết bị đã có Internet
Nếu muốn đặt lại tên Wi-Fi / mật khẩu, chọn Setup Now ở tần số 2.4GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
- Đăng nhập thiết bị với pass mặc định “admin”>> nhấn “->

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

6. Troubleshoot
6.1 Tại lần đầu cấu hình, Nếu Điện thoại không tìm thấy sóng wifi mặc định hoặc không thể đăng nhập giao diện cấu hình thiết bị>> nhấn rút reset trên thiết bị (gần nơi gắn nguồn) để reset thiết bị về trạng thái mặc định nhà sản xuất
6.2 Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless/ Passwword, nếu không thể đăng nhập lại router do không nhớ IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

 

- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩuAPTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515