A122e  | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị

- Thiết bị đăt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối dây mạng vào từ router chính Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Nối card LAN máy tính vào port LAN (màu vàng) trên APTEK
2. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định admin /admin.
3. Chọn Auto detect WAN để thiết bị tự động phát hiện mode WAN tốt nhất và chờ kết quả

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

4. Sau khi thiết bị đã detect được WAN – Mode DHCP
Nhấn Re-Connect đế kết nối

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
5. Vậy là thiết bị đã có Internet
Nếu muốn đặt lại tên Wi-Fi / mật khẩu, chọn Setup Now ở tần số 2.4GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
- Đăng nhập thiết bị với pass mặc định “admin”>> nhấn “->

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

 

6. Đổi IP và lớp mạng, DNS cấp phát cho máy trạm

Nhấn biểu tượng Home ở góc trên bên trái màn hình >> Chọn Network để vào giao diện cấu hình LAN

  •  IP Address: Điền IP lớp mạng cần đổi.
  • Subnet Mask: điền subnet Mask lớp mạng
  • DHCP Server: Chọn ON
  • Start IP Address / End IP Address: điền dãy IP muốn cấp cho thiết bị.
  • Gateway IP: điền Gateway cấp cho máy con (chính là IP address đã cấu hình ở trên)
  • DNS server: chọn Static
  • Primary DNS/ Secondary DNS: điền DNS cấp cho hệ thống (ví dụ 8.8.8.8 / 1.1.1.1)
  • Lease Time: chọn Two Hour
  • Nhấn Save / Apply

7. Troubleshoot


7.1 Tại lần đầu cấu hình, Nếu Điện thoại không tìm thấy sóng wifi mặc định hoặc không thể đăng nhập giao diện cấu hình thiết bị>> nhấn rút reset trên thiết bị (gần nơi gắn nguồn) để reset thiết bị về trạng thái mặc định nhà sản xuất
7.2 Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless/ Passwword, nếu không thể đăng nhập lại router do không nhớ IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

 

- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩuAPTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình phát Wi-Fi khác lớp mạng

- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply
 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial