Cấu hình Load Balancing Vigor3900 | Vigor2960

Với 5 cổng wan vật lý, băng thông tối đa 700Mbps, Vigor3900 đáp ứng yêu cầu load balancing nhiều đường truyền Internet và băng thông tốc độ cao. Với giao diện cấu hình khác với dòng sản phẩm Vigor DrayTek khác, để khách hàng dễ dàng hơn khi cấu hình Vigor3900, chúng tôi đưa ra bài hướng dẫn cấu hình load balancing Vigor3900.

 1. Cấu hình WAN:

Vigor3900 hỗ trợ 4 kiểu kết nối wan : Static, DHCP, PPPoE, PPTP. Bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình WAN ở 2 mode phổ biến là PPPoE và Static (Lưu ý rằng cấu hình WAN theo mode nào là do nhà cung cấp internet quy định)

Bước 1:

- Đăng nhập vào giao diện Web cấu hình của Vigor3900, địa chỉ IP mặc định của Vigor3900 là 192.168.1.1. Đăng nhập vào giao diện Web cấu hình của Vigor3900 sử dụng 2 giao thức http và https: nếu như cấu hình của Vigor3900 là mặc định, có thể đăng nhập vào giao diện cấu hình theo hai cách sau: http://192.168.1.1 hay https://192.168.1.1, với username / password mặc định của 3900 là admin / admin

- Vào Wan >> General Setup.

11-20-2014 9-11-00 AM

- Chọn profile WAN: 5 profile WAN tương ứng với 5 port WAN vật lý trên Vigor3900, ví dụ bạn chọn cấu hình cấu hình WAN trên port WAN 1, click vào profile wan 1. Cấu hình WAN trên port 2, click vào profile wan 2.

Bước 2: Chọn giao thức kết nối WAN và cấu hình.

 • Cấu hình WAN mode PPPoE:
 • Chọn giao thức kết nối WAN IPv4 protocol PPPoE.

Click vào chọn Enable This Profile, chọn mode NAT, chọn IPv4 Protocol là PPPoE, click vào PPPoE.

 • Cấu hình Username, PasswordMTU.
 • Khai báo thông tin Username và Password đường truyền được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ.
 • Thay đổi giá trị thông số MTU/MRU: thông số mặc định MTU/MRU trên Vigor3900 là 1492, cần thay đổi sang giá trị 1438 hoặc 1442 hay 1480
 • Thông số Debug: chọn Disable
 • Thông số Always On: chọn Enable.
 • Thông số Fixed : chọn Disable

12-18-2014 1-36-35 PM

 1. Cấu hình Load balancing:

Hiện nay Vigor3900 chạy 4 Wan : wan 1, wan 2, wan 3, wan 4. Tất cả 4 wan đều ở trạng thái up.

Phần hướng dẫn tiếp theo cấu hình 4 WAN : wan 1 , wan 2, wan 3, wan 4 chạy ở chế độ load balancing.

Cấu hình Pool, chọn mode Load_Balance.

Vào Routing >> Load Balance Pool, chọn Add Pool

11-20-2014 9-20-36 AM

Đặt tên profile wan1234, chọn mode Load_Balance, sau đó click chuột vào Load_Balance.

Để Vigor3900 có thể chạy Load Balancing chinh xác, cần khai báo thông số Weight trên mỗi Wan. Giả sử băng thông trên từng Wan lần lượt Wan 1, Wan 2, Wan 3, Wan 4 : 30Mbps, 40Mps, 50 Mbps, 60Mbps.

Chọn Add, sau đó cấu hình thông số Weight cho mỗi WAN, sau đó chọn Save.

Sau khi đã cấu hình hết 4 wan, chọn apply.

3.Cấu hình Default Route:

Vào Routing >> Default Route chọn wan1234, sau đó Apply.

11-20-2014 9-25-28 AM

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641