Hướng dẫn cấu hình Policy Route

Trên V2912| V2925|V2860

Với Policy Route, chúng ta có thể tạo rule để chia tải một cách linh động nhằm tối ưu hóa các dịch vụ mạng. Các máy tính khác nhau hay các dịch vụ khác nhau sẽ ưu tiên chạy trên các wan khác nhau (Load balance rule). Các ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách cấu hình

Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route

Ví dụ 1: Quy định máy tính A (192.168.1.10) truy cập internet bằng WAN 1

Vào  Routing >> Load Balance/ Route Policy, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Protocol    : Chọn ALL
 • Source     : Chọn Src IP Range
  • Start/ end    : Điền IP máy A   
 • Destination    : Chọn Any
 • Destination Port    : Chọn Any
 • Interface    : Chọn WAN/ LAN, WAN1
 • More Option
  • Check Failover to     : Nếu  chọn mục này, khi WAN1 mất kết nối, rule sẽ thực hiện theo WAN/ LAN được chọn bên dưới
  • WAN/ LAN     : Chọn Default WAN
  • Check Failback    : Khi WAN1 vừa mất kết nối có lại,  rule sẽ áp dụng đúng WAN1 đươc chọn
 • Nhấn OK

Ví dụ 2: Quy định tất cả máy tính truy cập Web (TCP/80) bằng WAN1

Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, chọn profile bất kì

 • Check Enable
 • Protocol    : Chọn TCP
 • Source    : Chọn Any
 • Destination    : Chọn Any
 • Destination port    : Chọn Dest Port Start/ Dest Port End, điền port 80
 • Interface    : Chọn WAN/ LAN, WAN1
 • More Option
  • Check Failover to     : Nếu  chọn mục này, khi WAN1 mất kết nối, rule sẽ thực hiện theo WAN/ LAN được chọn bên dưới
  • WAN/ LAN     : Chọn Default WAN
  • Check Failback    : Khi WAN1 vừa mất kết nối có lại,  rule sẽ áp dụng đúng WAN1 đươc chọn
 • Nhấn OK

Ví dụ 3: Quy định các máy tính truy cập Server A (11.11.11.11) bằng WAN1

Giả sử Server bên ngoài với IP là 11.11.11.11, yêu cầu tất cả nhân viên trong công ty truy cập server này Luôn đi trên wan1

Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, chọn profile bất kì

 • Check Enable
 • Protocol    : Chọn Any
 • Source    : Chọn Any
 • Destination    : Chọn Dest IP Range
  • Start/ End:    : Điền IP server( ví 11.11.11.11)
 • Destination Port    : Chọn Any
 • Interface    : Chọn WAN/ LAN, WAN1
 • More Option
  • Check Failover to     : Nếu  chọn mục này, khi WAN1 mất kết nối, rule sẽ thực hiện theo WAN/ LAN được chọn bên dưới
  • WAN/ LAN     : Chọn Default WAN
  • Check Failback    : Khi WAN1 vừa mất kết nối có lại,  rule sẽ áp dụng đúng WAN1 đươc chọn
 • Nhấn OK

Ví dụ 4:  Quy đinh máy Tính A (192.168.1.10) truy cập Server B (11.11.11.11) với port TCP/8000 sẽ đi bằng WAN1

Vào  Routing >> Load Balance/ Route Policy, Chọn Profile bất kì

 • Check Enable
 • Protocol    : Chọn TCP
 • Source     : Chọn Src IP Range
  • Start/ End    : Điền IP máy A
 • Destination     : Chọn Dest IP Range
  • Start/ End    : Điền IP server B
 • Destination Port    : Chọn Dest Port Start/ Dest Port End, điền port 8000
 • Interface    : Chọn WAN/ LAN, WAN1
 • More Option
  • Check Failover to     : Nếu  chọn mục này, khi WAN1 mất kết nối, rule sẽ thực hiện theo WAN/ LAN được chọn bên dưới
  • WAN/ LAN     : Chọn Default WAN
  • Check Failback    : Khi WAN1 được chọn vừa mất kết nối có lại,  rule sẽ áp dụng đúng WAN1 đươc chọn
 • Nhấn OK

 

 

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641