Hướng dẫn cấu hình định tuyến theo URL/Domain

V2925|V2860

Với Policy Route, chúng ta có thể tạo rule để chia tải một cách linh động nhằm tối ưu hóa các dịch vụ mạng. Các máy tính khác nhau hay các dịch vụ khác nhau sẽ ưu tiên chạy trên các wan khác nhau (Load balance rule). Ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách cấu hình định tuyến theo ULR/Domain

Bước 1: Tạo các tên miền cần định tuyến

- Vào Objects Setting >> String Object: Nhấn Add

- Điền tên miền vào và nhất OK.

- Lập lại nhiều lần cho các tên miền khác.

Bước 2: Định tuyến www.facebook.com đi WAN1

- Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route

Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Protocol    : Chọn ALL
 • Source     : Chọn Any
 • Destination    : Chọn Domain Name
 • Nhấn Select == > Chọn tên miền www.facebook.com == > nhấn OK (Bạn có thể chọn tối đa 5 tên miền cho 1 rule. Nhấn nút ADD ngay bên dưới để chọn thêm tên miền)
 • Destination Port    : Chọn Any
 • Interface    : Chọn WAN1  (Bạn có thể chọn WAN2 cho tên miền này nếu muốn)
 • Nhấn More Options == > Chọn Failover to == > Chọn Default WAN
 • Chọn Fail Back
 • Nhấn OK

Quý Khách cần hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp, vui lòng liên hệ

 • Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
 • Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
 • Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
 • Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641