(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2927 / 2962 / 3910 / 1000B)

Đối với các dòng multi- WAN router sau này như Vigor2927, Vigor2962, Vigor3910, Vigor1000B, Ngoài nhưng tính năng đã có như load babakcing theo IP based, session Based, policy route,…  Draytek còn hổ trợ thêm tính năng load balancing hoặc backup dựa trên bandwidth (băng thông), qualily (chất lượng), reliability (độ tin cậy) hoặc kết hợp nhiều yếu tố khác nhau giúp việc chia tải hiệu quả hơn.

  1. Bật chế độn Ping Deteck trên tất cả các WAN để router đo số liệu thống kê như latency, fitter, packet loss.

Vào WAN >> General Setup, chọn từng WAN, tại Link connection detection

  • Mode: chọn Ping Detect
  • Primary Ping IP/ Secondary Ping IP: điền IP đáng tin cậy ngoài internet để thực hiện ping detect (ví dụ 8.8.8.8/ 8.8.4.4)
  • Time Interval: điền 1
  • Nhấn OK
  • Thực hiện tương tự cho tất cả các WAN đang kết nối

Số liệu thống kê chất lượng của từng WAN sẽ được hiển thị trong WAN>General Setup.

Từ đó chúng ta có thể cấu hình load balancing dựa theo các thông số như sau:

  1. Bandwidth-Based: load balancing dựa vào băng thông Upload/ Download và mức sử dụng của từng đường truyền. (điền băng thông thực tế của của từng đường truyền)

       

  2. Quality-Based: load balacing dựa vào băng thông upload,  độ trễ (Latency) và độ trễ (Jitter)

  3. Reliability -Based: load balancing dựa và băng thông và  tỷ lệ Packet Loss thấp

  3. Custom:  tùy chỉnh trọng số để load balancing trên WAN có điều kiện tốt hơn

Hơn thế nữa, Vigor router có thể cho phép cấu hình Failover - kích hoạt WAN phụ khi WAN chính có chất lượng đường truyền không tốt (ví dụ WAN chính có độ trễ hoặc số lượng gói tin bị mất vượt tỉ lệ cho phép)