Khi có nhiều thiết bị VigorAP trong hệ thống mạng, người quản trị có thể thiết lập AP Load Balance để ngăn ngừa hiện tượng một AP nào đó bị Overload trong khi các AP khác vẫn còn trống, dẫn đến tình trạng quá tải, treo dây chuyền. tính năng này giúp cải tiến hiệu suất Wi-Fi cho các client Wireless.

1. Chọn Network của bạn

  • Vào  NETWORK MENU >> Configuration >> AP Profile , Chọn Profile Wireless bạn muốn cấu hình AP Load Balance, nhấn Edit.

 

2. Cấu hình Load Balance mode

Tại memu Load Balance, chọn cơ chế Load Balance

Có các cơ chế Load Balance như sau :

  • By Station Number: cân bằng dựa số lượng client của các AP
  • By Traffic: cân bằng dựa trên traffic hoạt động
  • Both: cân bằng trên cả 2 thông số trên

Sau đây là hướng dẫn load balance theo cơ chế “By Station Number”

2.1 By Station Number

Khi kích load load balance “By Station Number", mỗi AP có số lượng Client kết nối.khi một AP đã có số lượng kết nối wireless đạt được ngưỡng này, nó sẽ không chấp nhận kết nối từ client mới. Do đó, client mới sẽ phải kết nối với một AP khác có ít kết nối hơn

  • Tính năng giống với tính năng Limit client trên VigorAP. Khi cấu hình “By Station Number” thì số lượng client cho phép trong Limit Client sẽ được thiết lập cùng số client.

2.2 By Traffic

Với “By Traffic”, mỗi AP sẽ giới hạn băng thông download và upload. Khi một AP đạt ngưỡng giới hạn, nó sẽ không chấp nhận kết nối từ client mới. Do đó, client mới sẽ kết nối tới AP khác đang sử dụng ít băng thông hơn

2.3 Both

Là tính năng load balance dựa trên sự kết hợp giữa “By Station number”“By Traffic”. Khi VigorAP không cho phép kết nối mới khi đạt một trong các điền kiện.

3. Cấu hình Disassociate Station

Tại menu Load Balance

Khi sử dụng AP Load Balance, người quản trị có thể cấu hình tính năng  “Disassociate Station”.Tính năng cho phép AP ngắt kết client(có tín hiệu sóng hoặc không sử dụng) khi có yêu cầu kết nối mới khi AP bị Overload.

  • Disassociate Station by Idle Time: khi AP bị Overload, và có yêu cầu kết nối mới, AP sẽ ngắt kết nối có thời gian rãnh Idled Time lâu nhất, và chấp nhận kết nối mới. client được xem là không hoạt động khi không có lưu lượng trong một phút. Nếu không có client không hoạt động, kết nối mới sẽ không được chấp nhận.
  • Disassociate Station by Signal Strength: khi AP bị Overload, và có yêu cầu kết nối mới, nó sẽ ngắt kết nối của client có RSSI thấp nhất và cho phép kết nối mới. Nhưng nếu kết nối mới có RSSI thấp hơn tất cả client hiện có, thì nó sẽ không được chấp nhận.

4. Áp dụng cấu hình Load Balance  Setting vào VigorAP

  • Vào NETWORK MENU >> Configuration >> AP Profile,  tại Device Provisioning, chọn AP Profile vừa cấu hình cho các AP muốn áp dụng cấu hình>> nhấn Save.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial