1. Tạo Profile AP

Chọn Network Name của bạn, vào NETWORK MENU >> Configuration >> AP Profile , nhấn Add New Profile

 

Tạo profile

 • Profile name: Đặt tên Profile
 • AP Login Username: điền Username đăng nhập quản lý AP
 • AP Login Password: điền Password quản lý AP
 • Nhấn Save

 

 • Sau khi hoàn tất tạo Profile có các tính năng.

          + Edit: Thiết lập cấu hình cho Profile.

          + Delete: Xóa Profile.

          + Duplicate: Nhân đôi Profile.

          + Copy to: Sao chép Profile đến một Network khác.

2. Cấu hình cho Profile

 • Chọn AP Profile đã tạo. Nhấn vào “Edit” ở Profile để tiến hành cấu hình.
 • Xuất hiện giao diện cấu hình VigorAP gồm các menu như General Setup, SSID Setting, Roaming; Load balance;…

Để cấu hình các thông tin cơ bản của AP gồm Tên, mật khẩu, channel,.. ta thực hiện cấu hình như sau:

 • Tại Menu General Setup,
  • Operation Mode: chọn Access Point
  • 2.4G General Setup>> chọn ON
   • 802.11 Mode: chọn Mixed(11b+11g+11n)
   • Channel: Chọn Channel chung cho tất cả các VigorAP hoặc Auto để từng AP tự chọn Channel tốt nhất
   • Channel Width: chọn Auto_20/40_M Hz
   • Band Streering: chọn ON nếu cần
  • 5G General Setup, thực hiện tương tự tần số 2.4G
  • Nhấn Save Profile

 

 • Tại Menu SSID Settings
  • Tại 2.4G SSID
   • Chọn SSID 1, nhấn Edit

 

 • General Settings: Cấu hình tên Wi-Fi
  SSID: Điền tên SSID bạn mong muốn.
  Source Subnet: Chọn LAN sử dụng, mặc định LAN A.
  LAN: điền số VLAN nếu muốn phát SSID theo VLAN đã định trước.(0 là không sử dụng VLAN)

 • Security Settings:

         + Encryption: Chọn phương thức mã hóa Mixed(WPA+WPA2)/PSK

         + Pass Phrase: Điền mật khẩu bạn mong muốn.

          +WPA Algorithm: chọn TKIP/AES

 • Sau khi hoàn tất, nhấn “Save” để lưu cấu hình.

Lưu ý:

   + Mỗi băng tần cho phép tạo tối đa 4 SSID, để kích hoạt SSID ta bật tính năng Active cho SSID đó.

   + Cấu hình tương tự cho những SSID 2/ 3/4

 • Sau khi hoàn tất nhấn “Save Profile

 • Thực hiện tương tự cho 5Ghz SSID.
 • Cấu hình tương tự cho những Profile khác.

 

 3. Đổ cấu hình Profile cho những thiết bị VigorAP

Có 2 cách:

 • Áp dụng toàn bộ cấu hình AP Profile cho toàn Network
 • Áp dụng Approfile cho từng VigorAP

Thực hiện

3.1 Áp dụng AP Profile cho toàn bộ network

vào NETWORK MENU >> Configuration >> AP Profile, Device Provisioning

   + Ở AP Profile của Root Network ta chọn Profile cần đổ cấu hình.

   + Ở AP Profile của từng thiết bị, ta chọn chế độ As Parent.

 • Sau đó nhấn “Save”.

 • Chờ vài phút để thực hiện đồng bộ cấu hình , Sau khi Status báo Success việc đổ cấu hình đã hoàn tất.

3.2 Đổ cấu hình cho từng  thiết bị VigorAP

        + Ở AP Profile của Root Network ta chọn Empty

        + Ở AP Profile của từng thiết bị, ta chọn chế độ AP Profile

 • Sau đó nhấn “Save” để hoàn tất cấu hình.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial