A122e | A196GU | N303HU
1. Đăng nhập thiết bị
- Kết nối Wi-Fi của APTEK
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình Bind IP to MAC
Tại giao diện chính, vào Status

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Bind IP to MAC
Chọn Network Status

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Bind IP to MAC
Tại LAN Information, nhấn “Show Host

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Bind IP to MAC
Tại DHCP Hos List, chọn thiết bị cần bind IP >> nhấn “ON”>> nhấn “OK

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Bind IP to MAC
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515