A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đặt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Kết nối điện thoại với Wi-Fi APTEK-2.4G
2. Truy cập giao diện cấu hình
- Mở trình duyệt web, truy cập web bất kì hoặc nhập http://192.168.1.1 >> Nhấn biểu hiện tượng “Home” trên giao diện

H1
3. Đăng nhập thiết bị bằng passpword mặc định “admin”

H2

4. Vào giao diện cấu hình wireless
Chọn WLAN 2.4 GHz để cấu hình

H3
- Chọn Basic để có thể cấu hình tên SSIDmật khẩu

H4
- Tại Basic
  o Network Name: Tên Wireless
  o Encryption: Chọn ON
  o Pass Phrase: Đặt password Wireless
  o Nhấn Save/ Apply
- Sau khi cấu hình xong chọn “Home” để quay lại giao diện chính
- Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

H5

5. Chọn Network các thông số về WAN, LAN

H6
- Chọn LAN để cấu hình IP, lớp mạng

H7
- Tại LAN,
  o IP Address: Điền 1 IP thuộc lớp mạng router chính
  o DHCP Server: Chọn OFF
  o Nhấn Save /Apply

H8
6. Nối dây mạng từ router chính vào port LAN trên thiết bị
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515