A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đặt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Truy cập WiFi APTEK-2.4G hoặc APTEK-5G của APTEK
2. Truy cập giao diên cấu hình
- Mở trình duyệt web, truy cập web bất kì hoặc nhập http://192.168.1.1
- Chọn WiFi Repeater

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Repeater
3. Cấu hình repeater
- WiFi repeater: Chuyển sang trạng thái ON
- Nhấn Re-Scan: Để dò tìm nguồn phát
- Select SSID: Chọn nguồn phát sau khi tìm được
- Secure Key: Điền mật khẩu WiFi của nguồn phát
- Nhấn “Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Repeater

4. Kiểm tra kết nối Internet khi trang cấu hình xuất hiện

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Repeater
Bạn có thể sử dụng tên mạng Wi-Fi mặc định hoặc thay đổi bằng cách nhấn Setup now
- Network Name: Đặt tên wifi mong muốn
- Encryption: Chọn “ON” để đặt mật khẩu cho Wi-Fi (mặc định disable)
- Pass Phrase: Điền vào mật khẩu Wi-Fi, ít nhất 8 kí tự
- Cuộn xuống cuối trang và nhấn Save/Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Repeater
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515