A122e | A196GU | N303HU

Tác có mô hình như sau:


1. Chuẩn bị
- Thiết bị đặt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối đường truyền Internet vào Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Kết nối WiFi của APTEK
2. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định admin /admin.
3. Chọn Auto detect WAN để thiết bị tự động phát hiện mode WAN tốt nhất và chờ kết quả

H1
4. Sau khi thiết bị đã detect được WAN – Mode
- User Name/ Password: Điền username/ password đường truyền nhà cung cấp( nếu không biết, liên hệ nhà cung cấp dịch vụ)
- Nhấn Save/ Apply để kết nối

H2
5. Vậy là thiết bị đã có Internet
Nếu muốn đặt lại tên WIFI / mật khẩu, chọn Setup Now ở tần số 2.4GHz để cấu hình

H3
- Đăng nhập thiết bị với pass mặc định “admin” >> nhấn “->

H4
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

H5
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz
6. Troubleshoot
6.1 Tại lần đầu cấu hình, Nếu Điện thoại không tìm thấy sóng Wi-Fi mặc định hoặc không thể đăng nhập giao diện cấu hình thiết bị >> nhấn rút reset trên thiết bị (gần nơi găn nguồn) để reset thiết bị về trạng thái mặc định nhà sản xuất.
6.2 Sau khi cấu hình, đã có internet, Cần cấu hình lại tên Wireless/ Passwword, nếu không thể đăng nhập lại router do không nhớ IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

H6
- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

H7
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

H8
H9
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515