(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2915 / 2927 / 2962 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

 1. Vào Objects Settings>> SMS / Mail Service Object, Chọn tab Mail Server, nhấn Index 1

 1. Tại Profile Index 1
 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP Mail server (ví dụ sử dụng dịch vụ Gmail: smtp.gmail.com)
 • SMTP Port: Điền port gởi mail server (ví dụ port gởi mail của Gmail: port 465)
 • Sender Address: Điền địa chỉ mail dùng gởi đến khách hàng
 • Chọn SSL
 • Chọn Authentication
 • Username/ Password: điền thông tin xác thực mail
 • Nhấn OK

 • Có thể kiểm tra bằng cách nhấn “Send a Test E-Mail” >> nhấn OK

 • Điền Email muốn gởi đến>> nhấn OK

 • Xuất hiện thông báo Email đã được gởi >> nhấn OK. Sau đó bạn vào hộp mail kiểm tra xem đã nhận được Email không.
  • Nếu có >> mail server đã cấu hình thành công;
  • Nếu không nhận được mail, thì cần kiểm tra lại thông tin cấu hình mail server ở trên
 • Vào Hotspot Web Portal >> Profile Setup, chọn index 1.

 1. Tại Profile setup Web Portal

Tại bước 1: Login Method

 • Check Enable this Profile
 • Comments: Đặt tên Profile
 • Portal Server: Chọn Various Hotspot Login

 • Login Method: Chọn Receive PIN via Mail
 • Mail Server: Chọn Profile Mail Server Admin đã tạo
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 2: Background -Cấu hình Logo và Background giao diện đăng nhập

 • Chọn Color Background hoặc Image Background tùy theo yêu cầu, 

 • Tùy chỉnh thông tin vụ thể từng mục như mong muốn vào bên dưới.

Tại bước 3.1: Tùy chỉnh Login Page Setup cho giao diện đăng nhập

Có thể thay đổi các mục sau:

     

 • Welcome Message
 • Privacy Policy & Terms and Conditions
 • Hint Message for PIN
 • Enter PIN Description
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 3.2 – Tùy chỉnh Login Page Setup

Có thể thay đổi các mục sau:

 • PIN Code Message
 • Enter Mail Address Description
 • Send Button Description
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 4: Cấu hình Whitelist

Tại bước này, ta sẽ cấu hình các đối tượng được phép truy cập trực tiếp mà không bị giới hạn bởi web portal, bao gồm:

 • NAT rule: Các thiết bị, dịch vụ được NAT ra ngoài (nếu có)
 • Dest Domain: Các Domaind được phép truy cập trực tiếp. Trong trường hợp này, nên điền tên miền của của Mail server khách hàng, nhân viên sử dụng để nhận mã PIN khi chưa có Internet (ví dụ sử dụng dịch vụ Gmail: *.gmail.com)
 • Dest IP: các IP bên ngoài được phép truy cập trực tiếp (nếu có)
 • Dest Port: các dịch vụ bên ngoài được phép truy cập trực tiếp (nếu có)
 • Source IP: là IP các thiết bị đầu ghi, server, Ban Giám Đốc … (nếu có)
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 5: More Option -cấu hình Landing page và đối tượng áp dụng Web Portal

Tại Web Portal Options: Check HTTPS Redirection và Captive Portal Detection

 • Tại Landing Page After Authenticaion, chọn Fixed URL: điền trang web được chuyển đến (ví dụ https://anphat.vn )
 • Tại Applied Interface: chọn Lớp mạng LAN / Wireless 2.4G/ Wireless 5G muốn áp dụng Web Portal
 • Nhấn Finish

tham khảo thêm cấu hình Quota giới hạn số lượng client, băng thông cho hotspor web portal tại: https://www.anphat.vn/chay-doc-lap-tren-draytek/drayos-cau-hinh-va-su-dung-quota-management-cho-hotspot-web-portal