(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2915 / 2927 / 2962 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

 1. Vào Objects Settings>> SMS / Mail Service Object, Chọn tab Mail Server, nhấn Index 1

 1. Tại Profile Index 1
 • Profile Name: Đặt tên Profile
 • SMTP Server: Điền tên miền SMTP Mail server (ví dụ sử dụng dịch vụ Gmail: smtp.gmail.com)
 • SMTP Port: Điền port gởi mail server (ví dụ port gởi mail của Gmail: port 465)
 • Sender Address: Điền địa chỉ mail dùng gởi đến khách hàng
 • Chọn SSL
 • Chọn Authentication
 • Username/ Password: điền thông tin xác thực mail
 • Nhấn OK

 • Có thể kiểm tra bằng cách nhấn “Send a Test E-Mail” >> nhấn OK

 • Điền Email muốn gởi đến>> nhấn OK

 • Xuất hiện thông báo Email đã được gởi >> nhấn OK. Sau đó bạn vào hộp mail kiểm tra xem đã nhận được Email không.
  • Nếu có >> mail server đã cấu hình thành công;
  • Nếu không nhận được mail, thì cần kiểm tra lại thông tin cấu hình mail server ở trên
 • Vào Hotspot Web Portal >> Profile Setup, chọn index 1.

 1. Tại Profile setup Web Portal

Tại bước 1: Login Method

 • Check Enable this Profile
 • Comments: Đặt tên Profile
 • Portal Server: Chọn Various Hotspot Login

 • Login Method: Chọn Receive PIN via Mail
 • Mail Server: Chọn Profile Mail Server Admin đã tạo
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 2: Background -Cấu hình Logo và Background giao diện đăng nhập

 • Chọn Color Background hoặc Image Background tùy theo yêu cầu, 

 • Tùy chỉnh thông tin vụ thể từng mục như mong muốn vào bên dưới.

Tại bước 3.1: Tùy chỉnh Login Page Setup cho giao diện đăng nhập

Có thể thay đổi các mục sau:

     

 • Welcome Message
 • Privacy Policy & Terms and Conditions
 • Hint Message for PIN
 • Enter PIN Description
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 3.2 – Tùy chỉnh Login Page Setup

Có thể thay đổi các mục sau:

 • PIN Code Message
 • Enter Mail Address Description
 • Send Button Description
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 4: Cấu hình Whitelist

Tại bước này, ta sẽ cấu hình các đối tượng được phép truy cập trực tiếp mà không bị giới hạn bởi web portal, bao gồm:

 • NAT rule: Các thiết bị, dịch vụ được NAT ra ngoài (nếu có)
 • Dest Domain: Các Domaind được phép truy cập trực tiếp mà không cần chứng thực (nếu có)
 • Dest IP: các IP bên ngoài được phép truy cập trực tiếp (nếu có)
 • Dest Port: các dịch vụ bên ngoài được phép truy cập trực tiếp (nếu có)
 • Source IP: là IP các thiết bị đầu ghi, server, Ban Giám Đốc … (nếu có)
 • Nhấn Save and Next

Tại bước 5: More Option -cấu hình Landing page và đối tượng áp dụng Web Portal

Tại Web Portal Options: Check HTTPS Redirection và Captive Portal Detection

 • Tại Landing Page After Authenticaion, chọn Fixed URL: điền trang web được chuyển đến (ví dụ https://anphat.vn )
 • Tại Applied Interface: chọn Lớp mạng LAN / Wireless 2.4G/ Wireless 5G muốn áp dụng Web Portal
 • Nhấn Finish

tham khảo thêm cấu hình Quota giới hạn số lượng client, băng thông cho hotspor web portal tại: https://www.anphat.vn/chay-doc-lap-tren-draytek/drayos-cau-hinh-va-su-dung-quota-management-cho-hotspot-web-portal