Đôi khi chúng ta thấy interner hay mạng nội bộ không ổn định mà không biết là lỗi ở "khúc nào", có rất nhiều cách để tìm nguyên nhân nhưng các dễ nhất là ping.

Nhưng khó khăn kế tiếp là hệ thống không phải lúc nào cũng lỗi và khi xãy ra lỗi chúng ta lại không có ở đó, vì vậy công cụ ping + ghi log này sẽ giúp chúng ta giám sát 24/7/365 miễn chúng có một máy tính chạy windows 24/7/365

Công cụ được viết bằng python và chuyển sang exe để dễ dàng chạy trên các máy tính thông thường

1/ Download và giải nén

Link: https://drive.google.com/file/d/1e6OEIs6eweYAncPF8PlQQyo62z0UI_HK/view?usp=sharing

Giải nén vào một thu mục chúng ta sẽ có 2 file: IP.txt và ping v2.0.exe

z4782815543420990021227e1287ee1ee484ffcfeda9b2

 

 

 

 

 

 

2/ Chỉnh sửa danh sách đối tượng cần ping trong file IP.txt

Rất đơn giản với cú pháp: Tên (cách ra) IP hoặc tên miền

Xuống dòng để thêm nhiều đối tượng, sau đó lưu lại

Đối tượng cần ping kiểm tra nên bao gồm:

- IP card mạng máy test (để chắc card mạng OK)

- IP máy trong LAN (để chắc mạng local OK)

- IP router/gateway

- IP server/website trong nước

- IP server/website quốc tế

- IP mà mình thích

3/ Chạy file ping v2.0

- Chương trình sẽ ping tất cả đối tượng trong IP.txt 04 lần mỗi IP:

+ Nếu không có gói timeout ==> Sẽ hiện thông báo UP

+ Nếu có timeout thì sẽ hiện thông báo DOWN và số % gói bị timeout

- Ngừng 5 giây và ping lặp lại

+ Nếu kết quả không có gì thay đổi so với trước đó thì sẽ không hiện thêm thông báo

+ Nếu kết quả thay đổi từ UP thành DOWN hay ngược lại thì sẽ hiện thông báo

Kết quả được lưu vào file result.txt

Bên cạnh đó, trong quá trình ping nếu có kết quả > 200ms thì cũng được ghi log lại vào file report.txt

Các hình ảnh minh họa

z4782814539678916d2a661b8d6abb812b91013a7dabf8

 

z478281497966262fdc001bead38310978cd8f583718b4

 

z4782817720676ba6ec86ad71216372f61b5a572d14837