Nỗi ám ảnh lớn nhất là mạng chập chà chập chờn và nhất là người này chạy bình thường người khác lại lỗi; Chưa kể lúc bị lúc không 😃

Một trong những nguyên nhân là trong hệ thống có thiết bị chiếm nhiều tài nguyên (chiếm có nhiều session, sử dụng hết băng thông đường truyền,...). 

Để dễ dàng theo dõi và tìm hiểu nguyên nhân, bạn có thể sử dụng công cụ giám sát và ghi lại các thông tin thiết bị sử dụng vượt quá ngưỡng cho phép (session, bandwidth) bên dưới:

 

1. Download tool tại đây

2. Giải nén và chạy tool vừa down được

Lưu ý: nếu chương trình không chạy được, có thể do máy tính bạn chưa cài đặt ngôn ngữ Python: download Python tại đây và cài đặt. Restart lại máy tính và chạy lại chương trình

 

Điền thông tin cần thiết theo yêu cầu,

- Enter IP Address: điền IP router

- Enter telnet port: điền Port telnet router

- Username/ password: điền user và password login router

- Enter Session: Điền ngưỡng session s ghi log thiết bị nếu vượt qua

- Enter TX or Rx: Điền ngưỡng băng thông sẽ ghi log nếu thiết bị vượt qua (đơn vị tính theo Mbps)

 

Giả sử cần ghi log các thiết bị vượt quá 1000 session hoặc sử dụng băng thông vượt qua 100Mbps, ta thực hiện như hình dưới.

 

    

3. Log thu được sẽ được lưu trong file report.csv, log sẽ được cập nhật 60s/ lần.