Khi router bị lỗi reboot hoặc lỗi không mong muốn, chúng ta có thể lấy console logs để thực hiện troubleshoot. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách lấy console logs qua telnet bằng phần mềm Teraterm. 

 

  1. Download phần mềm Teraterm tại đây

  2. Giải nén và chạy file ttermpro.exe

 

  1. Điền Router IP và chọn Telnet, điền port telnet thiết bị >> nhấn OK

 

  1. Điền thông tin đăng nhập gồm User/password login router. Gõ các lệnh sau:

>sys q 5 (với 5 là thời gian gửi yêu cầu lấy log, Router sẽ tự động lấy log trạng thái 5 phút một lần)

sys con2tel enable

Nhấn tổ hợp phím “CTRL +S” để bắt đầu lấy log

 

 

  1. Trêm TeraTerm menu,  Vào File >> Log 

 

  1. Đặt tên file Log

  • Check Enable Time Stamp. Việc chọn mốc thời gian rất quan trọng, giúp chúng ta xác định lỗi bằng cách so sánh console log và syslog

 

  1. Giữ kết nối TeraTerm cho đến khi có lỗi xảy ra. Nhấn close khi đã thu thập được log và gửi log này cho cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.