Cần tao 2 rule với các tên miền tương ứng như bên dưới:

 1. Rule1: chặn Hik + Ezviz

*.hik-connect.com

*.hikvision.com

*.ezvizlife.com

*.ezviz7.com

 1. Rule 2: chặn Dahua +Imou

*.dahuap2pcloud.com

*.dahuap2p.com

*.dahuasecurity.com

*.easy4ipcloud.com

 1. Cách thực hiện như sau:

- Vào Routing >>Load Balance / Route Policy , Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route

 1. Tạo rule 1: chặn Hik + Ezviz

​Cần chặn các tên miền sau:

*.hik-connect.com

*.hikvision.com

*.ezvizlife.com

*.ezviz7.com

Vào Routing >>Load Balance / Route Policy, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable

 • Comment: đặt tên rule (ví dụ hik_ezviz)

 • Destination: Chọn Domain Name

  • Điền tên miền cần chặn (ví dụ *.hik-connect.com) 

  • Nhấn nút ADD điền thêm các tên miền còn lại. Bạn có thể thêm tối đa 5 tên miền cho 1 rule

 • Interface: Chọn WAN >> chọn WAN không có kết nối internet (ví dụ WAN4) 

 • Không Chọn Failover to

 • Nhấn OK

 • Ta có rule tổng kết như sau

2. Tạo rule 2: chặn Dahua + Imou

Cần chặn các tên miền sau:

*.dahuap2pcloud.com

*.dahuap2p.com

*.dahuasecurity.com

*.easy4ipcloud.com

Thực hiện tương tự rule 1, ta có rule 2 như sau

 1. Mở rộng

Bằng cách áp dụng phương pháp này, bạn có thể chặn các truy cập web hoặc dịch vụ khác khi biết tên miền cụ thể

Tham khảo hướng dẫn tìm dịch vụ cần chặn trong hướng dẫn : https://www.anphat.vn/tuong-lua-quan-ly-nguoi-dung-firewall-vlan-tag/drayos-su-dung-syslog-explorer-tim-dich-vu-can-chan