Khi cần tìm địa chỉ IP của các thiết bị DrayTek trong mạng LAN chúng ta có 3 cách sau:

Cách 1: Sử dụng chức năng External Device trên Router DrayTek

- Vào giao diện web DrayTek > Central Management > External Device

- Chọn External Device Auto Discovery, nhấn OK

- Sau đó các thiết bị DrayTek trong mạng lần lượt xuất hiện

 

Cách 2: Sử dụng phần mềm DrayTek Device Finder

- Download phần mềm tại đây ==> Tải phần mềm (tìm version mới nhất)

- Chạy phần mềm, chọn lớp mạng (nếu máy tính có nhiều card mạng)

- Nhấn quét (2)

- Các thiết bị DrayTek sẽ hiện ra với IP và MAC tương ứng (3)

Cách 3: Sử dụng app DrayTek Wireless

- Vào CH Play hoặc App Store để cài đặt DrayTek Wirelss

- Chạy app DrayTek Wireless (phải kết nối vào mạng wifi trước)

- Nhấn Search và danh sách thiết bị sẽ hiện bên dưới