(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2927/ 2952/ 2962/  3220 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

Trong một số trường hợp, khi download file có dung lượng lớn một lúc bị báo Fail. Thực hiện như sau:

Vào Firewall >> Defense Setup, tại Tab DoS Defense >> nhấn Clear all, nhấn OK để xác nhận