(Firmware 4.3.1 trở đi )

Trong một số trường hợp đặc biệt, cần thu thập log hoạt động thiết bị để phục vụ việc tìm  và khắc phục lỗi. Đối với Vigor2962/ Vigor3910, từ firmware 4.3.1 trở đi, người sử dụng có thể download trực tiếp trên giao diện web.

Cách thực hiện như sau:

Vào Diagnostic >> Debug logs, chọn Full Logs >> nhấn Download