1. Cấu hình IP cho VigorAP

Để VigorAP có thể kết nối Cloud DrayTek, VigorAP cần được cấu hình IP hoạt động ở 2 chế độ DHCP mode hoặc Static IP với đầy đủ IP/ Subnet Mask/ gateway

1.1 DHCP mode

Vào LAN>> General Setup

 • Chọn Enable DHCP Client
 • Nhấn OK

 

1.2 Static IP mode

Vào LAN >> General Setup

 • Bỏ check Enable DHCP Client
 • IP Address: điền IP đặt tĩnh cho AP (ví dụ 192.168.1.2)
 • Subnet Mask: điền subnet Mask lớp mạng hệ thống (ví dụ: 255.255.255.0)
 • Default Gateway: điền IP router chính kết nối internet (ví dụ 192.168.1.1)
 • DNS Server Address
  • Primary IP Address/ Secondary IP Address: điền DNS public, ví dụ: 8.8.8.8 / 1.1.1.1
 • Nhấn OK

 • Nhấn OK

2. Cấu hình kết nối DrayTek Cloud

a. Đặt tên VigorAP

Vào System maintenace >> Management. Tại device name, đặt tên thiết bị >> nhấn OK

 

A screenshot of a computer

Description automatically generated

b. Cấu hình TR-069

Vào System Maintenace >> TR-069

 • Tại URL, chọn Wizard

 

- Tại URL Wizard, điền thông tin

 • Protocol: chọn https
 • Host: điền tên miền Cloud.draytek.vn
 • Nhấn OK

 • Tại Username / Password: điền Username TR069 / Password TR069 (trong phần 2 khi bạn đăng ký)

Tại CPE Settings, check Enable

    

Tại Periodic Inform Settings

 • Chọn Enable
 • Time Interval: điền 300

Tại STUN Settings

 • Chọn Enable
 • Server Address: điền tên miền cloud.draytek.vn

Nhấn OK

 

 • Hiện thông báo thiết bị của bạn sẽ gởi thông tin thiết bị bạn cho DrayTek Cloud, nhấn OK để đồng ý.
 • ​Kiểm tra trạng thái kết nối, nếu báo xanh là đã kết nối thành công

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial