(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2926 v3.9.7| 2927 v4.4.0)

 1. Cài đặt APP draytek Router
 1. Mở Google Play
 2. Tìm kiếm ứng dụng bằng cách search từ khóa “Draytek Router

 1. Cài đặt ứng dụng Draytek Router
 1. Kết nối và cấu hình Vigor Router
 1. Mở ứng dụng Draytek Router
 2. Nhấn “Get Start” để bắt đầu

 1. Chọn Existing Router với router đã được cấu hình trước đó

 1. Kết nối với wifi của hệ thống >> nhấn Next

 1. Chờ vài giây để ứng dụng kiểm tra thông tin thiết bị >> xác định đúng thiết bị  >> nhấn Next

 1. Kết nối thành công >> nhấn Next

 1.  Xuất hiện thông báo mở Quick start Wizard >> chọn  No

 1. Chọn Tên cho thiết bị của bạn (ví dụ DrayTek router)>> nhấn Next

 

 1. Xuất hiện thông tin router>> nhấn Next

 1. Chờ vài giây kết nối >> nhấn “Enter Profile” để truy cập router hoặc “Back to Profile list” trở về giao diện chính

 1. Trở lại giao diện chính chọn profile đã cấu hình để kết nối

 1. Chờ vài giây để ứng dụng hiển thị trạng thái thiết bị

B2. Kết nối router trong ngoài internet bằng IPWAN/ tên miền

 1. Mở ứng dụng Draytek Router
 2. Nhấn “Get Start” để bắt đầu

 1. Chọn Existing Router với router đã được cấu hình trước đó

 1. Kết nối với wifi của hệ thống >> nhấn Manually connect to a device

 1. Điền các thông tin cần thiết
 • IP/ Domain Name: điền IP WAN hoặc tên miền thiết bị
 • LAN MAC Address: điền MAC LAN thiết bị
 • Password: điền mật khẩu quản lý
 • Chọn Advanced
 • HTTPS chọn ON
 • Điền port HTTPS mà router đang sử dụng
 • Nhấn Connect

 1. Kết nối thành công >> nhấn Next

 1.  Xuất hiện thông báo mở Quick start Wizard >> chọn  No

 1. Chọn Tên cho thiết bị của bạn (ví dụ DrayTek router)>> nhấn Next

 1. Xuất hiện thông tin router>> nhấn Next

 1. Chờ vài giây kết nối >> nhấn “Enter Profile” để truy cập router hoặc “Back to Profile list” trở về giao diện chính

 1. Trở lại giao diện chính chọn profile đã cấu hình để kết nối

 1. Chờ vài giây để ứng dụng hiển thị trạng thái thiết bị