(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2926 v3.9.7| 2927 v4.4.0)

 1. Cài đặt APP draytek Router
 1. Mở Google Play
 2. Tìm kiếm ứng dụng bằng cách search từ khóa “Draytek Router

 1. Cài đặt ứng dụng Draytek Router
 1. Kết nối và cấu hình Vigor Router
 1. Mở ứng dụng Draytek Router
 2. Nhấn “Get Start” để bắt đầu

 1. Chọn New Router khi cần cấu hình mới (hoặc Existing Router với router đã được cấu hình trước đó)

 1. Chắc chắn thiết bị đang được khởi động >> nhấn Next

 1. Chắc chắn rằng bạn đang kết nối với wifi của hệ thống >> nhấn Next

 1. Nếu đây là thiết bị mới chưa cấu hình trước đó thì kế nối wifi mặc định của Router DrayTek (DrayTek / DrayTek_5G) với password Wi-Fi được dán ở mặt sau thiết bị >> nhấn Next

 1. Chờ vài giây để ứng dụng kiểm tra thông tin thiết bị >> xác định đúng thiết bị  >> nhấn Next

 1. Chọn WAN cần cấu hình internet (ví dụ WAN1 , WAN2) >> nhấn Next

 1. Cấu hình múi giờ, chọn mốc thời gian Việt Nam >> nhấn Next

 1. Cấu hình WAN1 kết nối internet (ví dụ mode DHCP) >> nhấn Next

 1. Cấu hình WAN2 kết nối internet (ví dụ mode PPPoE , điền thông tin username/ password đường truyền) >> nhấn Next

 • Nếu đường truyền cần phải điền VLAN internet
  • Chọn Advanced
  • Điền VLAN internet tại mục Customer Tag (ví dụ VLAN internet là 2844)
  • Nhấn Next

 1. Cấu hình Tên SSID và mật khẩu Wi-Fi>> nhấn Next

 1. Đổi mật khẩu router>> nhấn Next. (Nếu không có nhu cầu đổi, nhấn Skip để qua bước khác)

 1. Chọn Tên cho thiết bị của bạn (ví dụ DrayTek router)>> nhấn Next

 1. Kiểm tra lại thông tin đã khai báo >> nhấn Next

 1. Nhấn Reboot khi được yêu cầu để áp dụng cấu hình

 1. Trở lại giao diện chính chọn profile đã cấu hình để kết nối

 1. Chờ vài giây để ứng dụng hiển thị trạng thái thiết bị