Các nhà cung cấp dịch vụ di động muốn triển khai dịch vụ thoại và 3G/4G/LTE bằng mô hình Small Cell, đến các toà nhà lớn, xí nghiệp,... ở xa khu trung tâm hoặc khu vực sóng không phủ đến được. Các nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu hệ thống cần có tính sẵn sàng cao và khả năng quản lý tập trung hiệu quả, dễ dàng.

Giải pháp VoIP

Mạng riêng ảo VPN sử dụng hạ tầng Internet hiện hữu để tạo ra kết nối mạng độc lập và cực kỳ an toàn giữa các chi nhánh, văn phòng thay vì phải triển khai kênh riêng (leased line) vốn đòi hỏi chi phí cao.

 

Hiện nay các Doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh vì thế việc kết nối dữ liệu từ xa liên tục và an toàn là một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên không phải Doanh nghiệp nào cũng có thể chi trả chi phí thuê kênh riêng cho các kết nối nội bộ giữa Văn phòng và chi nhánh. Để tiết kiệm chi phí  thì VPN là giải pháp luôn được các Doanh nghiệp lựa chọn. Ngoài việc tiết kiệm chi phí VPN còn giúp cho Doanh nghiệp bảo mật dữ liệu quan trọng của mình bằng cách mã hóa dữ hiệu với giao thức IPSEC (Internet protocol security) và hiện nay là SSL (Secure socket layer)