Hiện nay các Doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh vì thế việc kết nối dữ liệu từ xa liên tục và an toàn là một yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên không phải Doanh nghiệp nào cũng có thể chi trả chi phí thuê kênh riêng cho các kết nối nội bộ giữa Văn phòng và chi nhánh. Để tiết kiệm chi phí  thì VPN là giải pháp luôn được các Doanh nghiệp lựa chọn. Ngoài việc tiết kiệm chi phí VPN còn giúp cho Doanh nghiệp bảo mật dữ liệu quan trọng của mình bằng cách mã hóa dữ hiệu với giao thức IPSEC (Internet protocol security) và hiện nay là SSL (Secure socket layer)

 Phần mềm Vigor ACS SI do DrayTek phát triển trên nền giao thức TR-069 và tối ưu hóa riêng 
cho thiết bị DrayTek. Tất cả CPE kết nối tới ACS SI đều được quản lý tập trung thông qua 
giao diện web thân thiện và dễ sử dụng, giúp người quản trị không cần phải đến từng CPE 
cấu hình hoặc xử lý sự cố.