Phần mềm Vigor ACS SI do DrayTek phát triển trên nền giao thức TR-069 và tối ưu hóa riêng 
cho thiết bị DrayTek. Tất cả CPE kết nối tới ACS SI đều được quản lý tập trung thông qua 
giao diện web thân thiện và dễ sử dụng, giúp người quản trị không cần phải đến từng CPE 
cấu hình hoặc xử lý sự cố.

Giải pháp VoIP

Công cụ tích hợp trên các dòng thiết bị DrayTek Vigor giúp quản trị mạng dễ dàng thiết lập cấu hình, quản lý kết nối từ xa thông qua giao diện điều khiển trung tâm.

DrayTek VigorAP 902 và VigorAP 910C cung cấp giải pháp quản lý tập trung Wi-Fi với giao diện quản trị duy nhất, quản lý băng thông, phân phối lưu lượng truy cập Wi-Fi tự động.

Giải pháp VoIP