Nếu bạn có nhu nhu cầu sử dụng USB 3G/4G kết nối internet dự phòng cho kệ thống khi đường truyền chính gặp sự cố, bạn có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới:

Hướng dẫn gồm 2 phần

Phần 1: Cấu hình router Draytek kết nối internet bằng USB 3G 4G

Phần 2: Cấu hình WAN 3G 4G backup cho đường internet

B. Cấu hình kết nối internet USB 3G/4G
 1.  Đối với Vigor2915:  Vigor2915 không có WAN riêng dành cho USB 3G/ 4G, vì thế cần chuyển WAN2 thành USB để nhận tín hiệu internet từ USB 3G/4G

Vào WAN >> General Setup, chọn WAN2

 • Physical mode: chọn USB
 • Nhấn OK
 • Nhấn OK reboot thiết bị

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Cấu hình kết nối internnet với USB 3G 4G, Tham khảo hướng dẫn bên dưới:

https://www.anphat.vn/internet-iptv-wan-lan-nat-port-co-ban/internet-3g/4g-drayos

 

 1. Đối với các dòng khác

Cấu hình kết nối internnet với USB 3G 4G, Tham khảo hướng dẫn bên dưới:

https://www.anphat.vn/internet-iptv-wan-lan-nat-port-co-ban/internet-3g/4g-drayos

B. Cấu hình WAN USB backup internet
 1. Đối với Vigor2915

Vào WAN >> General Setup, chọn WAN2

 • Active mode: Chọn Failover >> Wan Failure
 • Bỏ check Always on
 • Active When: chọn WAN1 (WAN USB sẽ được kích hoạt khi WAN 1 down)
 • Nhấn OK
 • Nhấn OK lần nữa reboot thiết bị

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 1. Đối với các dòng khác

Vào WAN >> General Setup, chọn WAN tương ứng cổng USB 3G/4G ( ví dụ WAN3)

Graphical user interface, text

Description automatically generated

 • Active mode: Chọn Failover >> Wan Failure
 • Bỏ check Always on
 • Active When:
  • Chọn All of the selected WAN disconnect
  • chọn WAN1, WAN 2 (WAN USB sẽ được kích hoạt khi cả WAN 1 cả WAN2 down)
 • Nhấn OK lần nữa reboot thiết bị

 Graphical user interface, text, application

Description automatically generated