Trong một số trường hợp thiết bị không tự động cập nhật tên miền DrayDDNS, thời gian,... ta thực hiện chỉnh DNS router sử dụng thành 1.1.1.1 như sau:

Vào LAN >> General Setup, tại LAN1 nhấn Details Page.

Tại DNS Server IP Address điền 1.1.1.1/ 8.8.8.8 như hình, nhấn OK

Vào LAN >> General Setup, kéo xuống và check vào “Force router to use “DNS Server IP Address” setting Specified in”, chọn LAN1 >> nhấn OK

Sau khi cấu hình xong, thực hiện reboot lại thiết bị để có tác dụng.